Privacy Statement

Inleiding

VMG Yachting neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@arcona-benelux.nl.

Hoe gebruikt VMG Yachting uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor VMG Yachting  persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VMG Yachting voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VMG Yachting worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:              Financiële administratie
Gegevens:               Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank / IBAN / BIC), Openstaande saldo

Grondslag:              Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:     Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Beheer van bestellingen
Gegevens:               NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:              Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Afhandelen klachten
Gegevens:               NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:              Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Facturatie
Gegevens:               NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingsnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:              Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:               NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:              Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:       Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              CRM
Gegevens:               Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Sollicitatie
Gegevens:               Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Browser, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:              Direct marketing
Gegevens:               Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Nieuwsbrief
Gegevens:               Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Retargeting
Gegevens:               Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Social media marketing
Gegevens:               Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Behavioural targeting
Gegevens:               Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:             Website analytics
Gegevens:              Surfgedrag, Locatie
Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:             A/B testing
Gegevens:              Surfgedrag, Locatie
Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:             Account aanbieden
Gegevens:              Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:             Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:             Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:              Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:             Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:            Chatfunctie
Gegevens:             Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:            Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:     Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:             Cameratoezicht
Gegevens:              Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:             Identiteitsverificatie
Gegevens:              Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:             Beveiliging van gegevens
Gegevens:              Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:              Credit check
Gegevens:               Bewakingsvideo, Bewakingsfoto, Afbeeldingen, Telefoonnummer, Wachtwoord, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:              Marktonderzoek
Gegevens:               Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag

Grondslag:             Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:      Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

VMG Yachting heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat VMG Yachting gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen kunnen zijn: banken, zoekmachines, Google Analytics, collega bedrijven.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij VMG Yachting over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen via info@arcona-benelux.nl.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij VMG Yachting. U kunt verzoeken dat VMG Yachting uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VMG Yachting te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VMG Yachting of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van VMG Yachting te verkrijgen. VMG Yachting zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VMG Yachting u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door VMG Yachting

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@arcona-benelux.nl. VMG Yachting zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VMG Yachting een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VMG Yachting uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan :

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en VMG Yachting
  • Extrene adviseurs

Het kan zijn dat VMG Yachting verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan VMG Yachting gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal VMG Yachting gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses, om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal VMG Yachting aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt VMG Yachting ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VMG Yachting worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van u computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VMG Yachting worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VMG Yachting uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@arcona-benelux.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop VMG Yachting uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@arcona-benelux.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanverwante bedrijven

  • VMG Yachtbuilders B.V. – Volmolen 9 – 1601 ET Enkhuizen – Nederland – KvK nr. 36050609